ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น
ชื่อเรื่อง
ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น
ผู้แต่ง
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
สำนักพิมพ์
openbooks
เลขเรียกหนังสือ
320 .ภ33ปญ

หนังสือรวมร้อยแก้วเชิงสารคดีที่ชวนให้ไขปริศนาความคิดใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลามหัศจรรย์ ว่ามันสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาล วางถูกที่ถูกทางได้อย่างไร พร้อมทั้งช่วยแปรสมการของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และจิตใต้สำนึกของคาร์ล ยุง ให้กลายเป็นสินทรัพย์ เพื่อให้คุณพบการเชื่อมต่อร้อยหมื่นจุดบนท้องฟ้าให้กลายเป็นปัญญาแห่งหนึ่ง