การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
ผู้แต่ง
โทชิมิจิ ฮาตะ ผู้แปล : บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
สำนักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เลขเรียกหนังสือ
658.3124 .ฮ14

ชี้แนะวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตามแนวทางแบบ “Monozukuri” ที่เป็นวัฒนธรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นเติบโตและยืนหยัดอยู่ได้ในเวทีโลก