อาหารขึ้นทะเบียน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ชื่อเรื่อง
อาหารขึ้นทะเบียน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ผู้แต่ง
ศรีสมร คงพันธุ์
สำนักพิมพ์
ส.ส.ส.ส.
เลขเรียกหนังสือ
641.59593 .ศ73อหข

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้ว ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นหนทางในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ และสูญเสียภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศชาติและเป็นหนทางหนึ่งในการประกาศความเป็นเจ้าของ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม