สุขภาพดีไม่มีลิมิต
ชื่อเรื่อง
สุขภาพดีไม่มีลิมิต
ผู้แต่ง
พิมพ์ชนก สุนทรปกรณ์กิจ
สำนักพิมพ์
อมรินทร์เฮลท์
เลขเรียกหนังสือ
613.0438 .พ36
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยในเล่มกล่าวถึงการเปลี่ยนทางร่างกายและจิตใจ โรคที่มาพร้อมกับวัย อุปกรณ์สำคัญที่ควรมีไว้ประจำที่อยู่อาศัยอาหาร การออกกำลังกาย กิจกรรม และที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ผสานกับการใช้อินโฟกราฟิกประกอบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและน่าอ่าน จึงจัดเป็นคู่มือการจัดการผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ควรมีไว้ประจำบ้าน