เลี้ยงบวก ลูกบวก
ชื่อเรื่อง
เลี้ยงบวก ลูกบวก
ผู้แต่ง
จิราภรณ์ อรุณากูร
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
649.1 .จ37

นำเสนอวิธีเลี้ยงลูกที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อ การเลี้ยงดูที่จะพัฒนาสมองส่วนคิดวิเคราะห์และควบคุมอารมณ์ เพื่อการเติบโตไปเป็นเด็กที่คิดเป็น การเลี้ยงดูที่จะสร้างความเข้มแข็งทางใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดี เนื้อหาในเล่มไม่ได้เขียนโดยแม่ที่มีลูกที่ประสบความสำเร็จ แต่เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกแบบมีความสุข และมีลูกสาววัยสามขวบที่เป็นเด็กมีพัฒนาการที่ดี และมีความสุข