งานบริการ คือการภาวนา : Service is meditation
ชื่อเรื่อง
งานบริการ คือการภาวนา : Service is meditation
ผู้แต่ง
วิธาน ฐานะวุฑฒ์
สำนักพิมพ์
มหัศจรรย์แห่งการเขียน
เลขเรียกหนังสือ
658.812 .ว342

การภาวนา คือ ศิลปะแห่งการทำอะไรให้ช้าลง แล้วสำรวจและรู้ทันความคิดความรู้สึกของตัวเอง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเรียกร้องให้ใครต่อใครทำงานบริการให้ดีขึ้น ตราบเท่าที่พวกเขายังไม่เข้าใจว่างานบริการที่ดีขึ้นนั้น “ดีอย่างไร” กับชีวิตจริงๆของพวกเขา ในงานบริการต้องใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อน ถ้าไม่มีความรักก็เหมือนรถยนต์ไม่มีน้ำมัน จอดไว้เฉยๆใช้งานไม่ได้ การเข้าใจถึงกระบวนการภาวนาในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองของผู้บริหารองค์กร บุคลากร และผู้อ่านได้เป็นอย่างดี