ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
ชื่อเรื่อง
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
ผู้แต่ง
เธียรชัย พันธ์คง
สำนักพิมพ์
โพสต์
เลขเรียกหนังสือ
658 .ธ76

พนักงานธรรมดาก็สามารถพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้มีผลงานเทียบเท่า “ผู้เชี่ยวชาญ” ได้ ขอเพียงมีทัศนคติที่ถูกต้อง และรู้แนวทางในการพัฒนา เท่านี้ก็ก้าวหน้าได้ไม่ยาก โดยผู้เขียนได้ถอดประสบการณ์กลั่นมาเป็นข้อคิดและแนวทางพัฒนางานหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยสำนวนที่อ่านสนุก เพลิดเพลิน และชวนคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าที่อยากจะพัฒนางานของตน