70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ชื่อเรื่อง
70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ผู้แต่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
ททท.
เลขเรียกหนังสือ
915.93 .จ548

แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่พระองค์ท่านเคยเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เราคนไทยควรไปเห็น ควรไปเรียนรู้ ควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง ส่วนหนึ่งอันน้อยนิดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยากจะพาทุกท่านไปสัมผัส หลายโครงการเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่ให้แนวคิดและหลักการในการประกอบอาชีพด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จับต้องได้