Out in Africa
ชื่อเรื่อง
Out in Africa
ผู้แต่ง
อาทิตย์ ประสาทกุล
สำนักพิมพ์
แซลมอน
เลขเรียกหนังสือ
916 .อ24

บันทึกประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานตลอดสามปีในแอฟริกาของ “อาทิตย์ ประสาทกุล” เลขานุการเอกฯ สถานทูตไทยประจำกรุงไนโรบี กับงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ชอบการไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ ชอบเรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้คนพื้นเมือง เก็บบรรยากาศและวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมกับมีเป้าหมายที่อยากทำให้คนไทยได้รู้จักประเทศแอฟริกา และอยากทำให้คนแอฟริกาได้รู้จักประเทศไทย โดยจะไขข้อข้องใจและความเข้าใจผิดต่างๆ ที่คนไทยเคยมีเกี่ยวกับแอฟริกา คลี่คลายความยากลำบาก ให้เป็นความน่าค้นหาแทน