ฮองเฮาแห่งอานนาม
ชื่อเรื่อง
ฮองเฮาแห่งอานนาม
ผู้แต่ง
วราวุธ
สำนักพิมพ์
สันสกฤต
เลขเรียกหนังสือ
923 .ว727

ร่วมย้อนอดีตไปยังราชสำนักเมืองเฮว้ ที่ซึ่งมีเรื่องราวของหญิงสาวสามัญชนผู้กลายเป็นฮองเฮาองค์สุดท้าย ก่อนที่เวียดนามจะสูญสิ้นสถาบันกษัตริย์