คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง
ชื่อเรื่อง
คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง
ผู้แต่ง
จักรชัย โสอินทร์
สำนักพิมพ์
ไอดีซี
เลขเรียกหนังสือ
004.6 .จ11ค

คู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่าย เน้นความรู้ความเข้าใจกับความมั่นคงปลอดภัยและการเข้ารหัสที่ต้องใช้งานบนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและหาจุดอ่อนในเครือข่าย เพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น