สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา
ชื่อเรื่อง
สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา
ผู้แต่ง
นิ้วกลม
สำนักพิมพ์
Koob
เลขเรียกหนังสือ
089.95911 .ส727ส 2561

มีสิ่งของหลายชิ้นที่เราใช้จนคุ้นชิน ของบางอย่างใช้ตั้งแต่วัยเยาว์จนเข้าวัยชรา แต่เราก็ไม่ได้คิดถึงเหตุผลของการมีอยู่ กระทั่งรหัสชีวิตที่ซ่อนเร้นไว้ในสิ่งของเหล่านั้น อุปกรณ์เครื่องครัว วัสดุเครื่องเขียน เครื่องดนตรีไทย เครื่องแต่งการสากล เฟอร์นิเจอร์อำนวยความสะดวก เครื่องนอนอำนวนความสบาย สรรพสิ่งหลากหลาย มีความหมายต่อเราในเชิงสัญลักษณ์บางอย่าง ต้องสังเกตจึงจะรู้ ต้องตรึกตรองถึงจะเข้าใจ ของธรรมดาจึงมีเรื่องราวพิเศษเฉพาะตัว และเมื่อผ่านมุมมองของสิ่งมีชีวิตนาม "นิ้วกลม" สิ่งของไร้ชีวิต จึงถูกแปลความหมายต่อความรู้สึกบางอย่างในใจ จากนาฬิกาปลุกถึงหมอน ตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลานอน เชิญคุณสัมผัสเรื่องราวจากสิ่งของที่นิ้วกลมคัดสรรมากันได้แล้