What's On
clock วันพุธที่ 05 ธ.ค. 2561

รับสมัครPartTime-Poster-041261-655.jpg

TK needs you
ประกาศรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา Part–Time
ธันวาคม 2561

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่มีใจรักห้องสมุด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TK team ช่วยงานห้องสมุด ทั้งงานจัดเก็บและดูแลชั้นหนังสือ ดูแลห้องสมุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบคำถาม แนะนำการค้นหาหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานบริการ และส่งต่อความรู้ดีดีแก่คนอื่นๆ

ยื่นใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ (ด้านใน) อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

คุณสมบัติ :

 • นักเรียน / นักศึกษา อายุ 16 - 23 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี

ทักษะสำคัญ :

 • รู้จักตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษครบทุกตัวอักษร
 • เรียงลำดับตัวเลขได้ดี – ดีเยี่ยม
 • อดทน มีวินัย พร้อมเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และใจรักงานบริการ

ช่วงเวลาทำงาน :

 • วันอังคาร – วันศุกร์      เวลา 12.00 – 20.00 น.  (เวลาทำงานสามารถปรับได้ตามตารางเรียน)
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา 12.00 – 20.00 น.  

ค่าตอบแทน :

 • ชั่วโมงละ 40 บาท (ไม่รวมเวลาพักกลางวัน) หรือวันละ 280 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ :

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • ขอให้น้องๆ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และขอเบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : พี่เป้ / พี่ฝ้าย โทรศัพท์ 02-2574300 ต่อ 112, 113