What's On
TK Reading Club ตอน จอมนางจารชนหน่วย 11
clock วันอาทิตย์ที่ 02 ก.ค. 2560
ReadingClub-JUL60-1-655x315.jpg

TK Reading Club จะนำพาทุกท่านย้อนเวลาหาอดีต ไปสู่สงคราม การต่อสู้ การเอาชีวิตรอด กับนวนิยายจีน “จอมนางจารชนหน่วย 11” มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนกับ “ลี หลินลี่” นักแปลนวนิยายจีนชื่อดัง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
...เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...