What's On
TK Application: 77 เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ
clock วันพุธที่ 17 พ.ค. 2560

TKapp_655x315px.jpg

เพลิดเพลินไปกับสาระอันเป็นประโยชน์ TK Application เรียนรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของคนไทย ผ่านวัตถุจัดแสดงจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ตามอักษรไทย ตั้งแต่ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะสมาชิก TK park)

ทุกวันพุธที่ 3, 17, 24, 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดไอที อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302