What's On
นิทรรศการห้องทดลองของพ่อ
clock วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2560

FEB-father_655x315px-edit.jpg

            อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “ห้องทดลองของพ่อ” ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชวินิจฉัย ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ซึ่งตั้งอยู่ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชวังแห่งพระราชาที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลก และเปรียบดั่ง “ห้องทดลอง” ของพ่อที่ใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลอง มุ่งหามิติใหม่แห่งภูมิปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

            พบกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้สุดพิเศษจาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” อาทิ

  • ห้องทดลองของพ่อ เรียนรู้โครงการส่วนต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ซึ่งเปรียบเสมือน “ห้องทดลอง” และเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่อยู่รอบตัวเรามากมาย ผ่านเกมแผนที่ “ห้องทดลองของพ่อ” จับคู่โครงการต่างๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้ แล้วจะพบว่าหลายสิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

  • นมสวนจิตรลดา ... หลากผลิตภัณฑ์ หลากเมนู จากจุดเริ่มต้นเพื่อแก้ปัญหา สู่การพัฒนาปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนมมากมาย ทั้งนมผงหวาน เนยแข็ง ทอฟฟี่นมสด และนมอัดเม็ด ซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ร่วมเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์นานาผลิตภัณฑ์ และพลาดไม่ได้กับหลากเมนูจากนม โดยใช้นมจากโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นวัตถุดิบ

  • จากผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สู่สบู่และเจลล้างมือ ทำความรู้จักกับรู้พืชในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ทดลองนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ภาวะน้ำมันขาดแคลนและราคาพืชตกต่ำ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปพืชเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จากนั้นลงมือทำสบู่บำรุงผิว และเจลล้างมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแอลกอฮอล์ ในหน่วยทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และนำกลับบ้านไปใช้ได้จริง

  • Workshop สมุดบันทึกความดีถึงพ่อ ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการทำกระดาษสา และร่วมลงมือทำสมุดบันทึกความดีเพื่อพ่อ ประดิษฐ์และตกแต่งให้งดงามด้วยกระดาษสาจากโรงกระดาษสา ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสมุดเล่มนี้จะคอยเตือนให้เราทุกคนทำแต่ความดีตามรอยพ่อ

สอบถามรายละเอียด โทร 02 2574300 ต่อ 226