What's On
Self-publishing Survival Kit
clock วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560

SelfPublishing-655x315.jpg

Self-publishing Survival Kit: ลงมือเขียนนิยาย ขายได้ด้วยตัวเอง


        ขอเชิญนักเขียนรุ่นใหม่ ผู้มีความสนใจการลงมือเขียนนิยายขายเอง มาทำความเข้าใจโลกของ Self-publishing ผ่านการบรรยายกึ่งเวิร์กช็อป ใน 5 ขั้นตอน “ลงมือจัดการต้นฉบับอย่างไรให้สำเร็จ, บรรณาธิการสำคัญแค่ไหน, พิสูจน์อักษรเบื้องต้นด้วยตนเอง, การทำปกอย่างง่าย และช่องทางการวางแผนการตลาดในการขาย” จาก 5 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 (อบรม 2 วัน) เวลา 11.00-17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กติกาการรับสมัคร
         - เตรียมตัวอย่างผลงานเขียนของคุณให้พร้อม
         - พล็อตเรื่องที่อยากเขียน หรืออยากปรับปรุงสั้นๆ
         - สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
         - รวมทั้งเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ

ลงทะเบียน ได้ที่นี่  ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2560

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2574300 ต่อ 307 หรือ writer@tkpark.or.th

         *กิจกรรมความร่วมมือกับ fictionlog

        รายชื่อผู้เข้าอบรม Self-publishing Survival Kit: ลงมือเขียนนิยาย ขายได้ด้วยตัวเอง

           ญาณิศา ปรักกโมดม
        ปวรินทร์ สุ่มมาตย์
        ธนวัฒน์ เจียมอุดมสิน
        ณัฐชนน เว้าสูงเนิน
        คเชนทร์ อัศวมณีกุล
        ทิฆัมพร ฟุ้งทศธรรม
        ศศิธร วิเศษสุข
        พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย
        ณัฐชานันท์  กล้าหาญ
        สิรภัทร ศรีสันต์
        สุกฤษฏิ์ ธีระปัญญารัตน์
        กรนิษฐ์ศิริ วงศ์กีรติเมธาวี
        ฝนทิพย์ วัชราภรณ์
        ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล
        ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
        ณัฐภัทสร บุญเจริญ
        นิธิวรรณ พิมพ์สิงห์
        ทสร ฉลองวรชัย
        ทรรศพร หล่อธราประเสริฐ
        ศศิฉาย กุเกษ
        ปริญ รัศมีวงษ์จันทร์
        ศักรินทร์ สันติพิทักษ์

        * ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก TK park เสียค่าเข้า 20 บาท