ออกแบบผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Canva

2 เมษายน 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
9 เมษายน 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
23 เมษายน 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องเวิร์กชอป 2 62

กิจกรรมอื่นๆ