เรียนรู้ Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลห้องสมุด

3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 14:00 น.
10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 14:00 น.
17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 14:00 น.
24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 14:00 น.
ONLINE 23

กิจกรรมอื่นๆ