สร้างสรรค์วิดีโอรูปแบบ Vlog ด้วยแอป In Shot

6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องเวิร์กชอป 2 75

กิจกรรมอื่นๆ