เปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ กับ Thailand Constructionism Forum 2024

20 มกราคม 2567 เวลา 10:00 - 18:00 น.
21 มกราคม 2567 เวลา 10:00 - 18:00 น.
อุทยานการเรียนรู้ TK Park 259

กิจกรรมอื่นๆ