เปิดประสบการณ์ตัดต่อคลิปด้วยแอป InShot

9 มกราคม 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
16 มกราคม 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
23 มกราคม 2567 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องเวิร์กชอป 2 44

กิจกรรมอื่นๆ