พบปะพูดคุย ในปาร์ตี้นักสร้างการเปลี่ยนแปลง

16 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ลานสานฝัน 44

กิจกรรมอื่นๆ