ออกแบบของขวัญปีใหม่ง่ายๆ ด้วยแอป Canva

12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องเวิร์กชอป 2 106

กิจกรรมอื่นๆ