“คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู” ด้วยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ

18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
2 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
3 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
9 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
10 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
ห้องเวิร์กช็อป 2 88

กิจกรรมอื่นๆ