ออกแบบสไลด์สวย ด้วยแอป Canva

7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องเวิร์กชอป 2 40

กิจกรรมอื่นๆ