ชวนเด็กๆ มาสำรวจความรู้สึกตัวเองกัน

2 - 3 กันยายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.
9 - 10 กันยายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.
16 - 17 กันยายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.
23 - 24 กันยายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.
ห้องเด็ก 135

กิจกรรมอื่นๆ