เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023

14 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 20:00 น.
15 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 20:00 น.
16 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 20:00 น.
17 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 20:00 น.
อุทยานการเรียนรู้ TK Park 386

กิจกรรมอื่นๆ