สร้างสรรค์ Infographic ด้วย PowerPoint ง่ายนิดเดียว

26 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 17:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 - 2 309

กิจกรรมอื่นๆ