สร้างสรรค์ Presentation ให้โดนใจ ด้วยแอป Canva

8 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
15 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
มินิเธียเตอร์ 2 และ Online 183

กิจกรรมอื่นๆ