สร้างการ์ดอวยพรในวันพิเศษด้วย Canva

4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 53

กิจกรรมอื่นๆ