มาเป็นดาว TikTok วัยเก๋ากันเถอะ!

21 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 - 2 38

กิจกรรมอื่นๆ