สนุกอ่าน สนุกคิด เดือนมิถุนายน 2566

3 - 4 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 17:00 น.
10 - 11 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 17:00 น.
17 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 17:00 น.
24 - 25 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 17:00 น.
ห้องสมุดเด็ก 126

กิจกรรมอื่นๆ