ท่องป่าแห่งการเล่นไปกับ Forest of Play

3 - 4 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 - 17:30 น.
6 - 9 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00 - 16:30 น.
10 - 11 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 - 17:30 น.
13 - 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00 - 16:30 น.
17 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 - 17:30 น.
20 - 23 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00 - 16:30 น.
24 - 25 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 - 17:30 น.
ลานสานฝัน 505

กิจกรรมอื่นๆ