วัดขนาดพื้นที่และสิ่งของ ด้วยแอปบนมือถือ

9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 29

กิจกรรมอื่นๆ