ตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายนิดเดียว

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 70

กิจกรรมอื่นๆ