ชวนเดินสำรวจวัดปทุมวนารามฯ แบบเจาะลึก

17 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 194

กิจกรรมอื่นๆ