เวิร์กช็อปสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ

3 ธันวาคม 2565 เวลา 10:30 - 18:00 น.
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (LA) 108

กิจกรรมอื่นๆ