สนุกอ่าน สนุกคิด ประจำเดือนตุลาคม 2565

1 - 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
8 - 9 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
15 - 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
22 - 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
29 - 30 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
ห้องสมุดเด็ก 130

กิจกรรมอื่นๆ