ตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปยอดฮิต

4 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
11 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
18 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 108

กิจกรรมอื่นๆ