เสวนาหนังสือ นั่งกลางไฟ ใช้ความขัดแย้งสร้างความรักและความเข้าใจ

20 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:30 น.
ลานสานฝัน 75

กิจกรรมอื่นๆ