ตัดต่อคลิปวิดีโอ TikTok ขั้นเทพ

9 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
23 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 320

กิจกรรมอื่นๆ