ชวนคนรุ่นใหม่คิดทะลุกรอบ ออกแบบพื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่...ในห้องเรียน

6 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 - 17:00 น.
20 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 17:00 น.
โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล 342

กิจกรรมอื่นๆ