ชมย้อนหลังงานเสวนาออนไลน์ Journey to Find Yourself

9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00 - 21:00 น.
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00 - 22:00 น.
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00 - 22:00 น.
16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00 - 22:00 น.
17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00 - 22:00 น.
18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00 - 22:00 น.
Facebook: TK Park อุทยานการเรียนรู้ 143

กิจกรรมอื่นๆ