TK on Tour ในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4

11 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 - 17:00 น.
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 117

กิจกรรมอื่นๆ