สนุกเล่นกับ TK Board Game Club

10 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 19:00 น.
โซน beacon ชั้น5 เซ็นทรัลเวิลด์ 991

กิจกรรมอื่นๆ