รู้สู้โรค

21 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 322

กิจกรรมอื่นๆ