ใช้แอปแบบมือโปร

3 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
10 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
17 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
24 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
31 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 142

กิจกรรมอื่นๆ