เปิดโลกเรียนรู้กับ Brain Games Day

1 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
14 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 136

กิจกรรมอื่นๆ