ชวนคุย ชวนฟัง “เล่าเรื่องห้องสมุดฟินแลนด์”

16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 - 15:30 น.
ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม 246

กิจกรรมอื่นๆ